Nærøy kommune måler kommunens omdømme i disse dager. - Sett av ti minutter og vær dønn ærlige med oss, ber kommunepolitiker Line Marit Flasnes (fra venstre), rådmann Arnt Wendelbo og enhetsleder Turid Hatling. FOTO: Torkil Marsdal Hanssen.

Gi 10 minutter til Nærøy

Nærøy kommune skal måle sitt omdømme gjennom en spørreundersøkelse. Rådmann Arnt Wendelbo, enhetsleder Turid A. Hatling og kommunepolitiker Line Marit Flasnes ber deg om å være dønn ærlig de knappe ti minuttene det tar å gjennomføre undersøkelsen.
Publisert 15.6.2009 av Asle
Et forprosjekt skal nå gjennomføre en omdømmemåling for å finne ut hva folk mener om Nærøy. I undersøkelsen får deltakerne si sin mening om både Nærøy kommune generelt og om kommunens tjenestetilbud.

Svar ærlig og anonymt


- Vi er mer opptatt av å få ærlige svar enn at vi skal tegne et glansbilde av Nærøy.
Derfor gjennomføres spørreundersøkelsen helt anonymt, sier administrasjonssjef i Nærøy kommune, Arnt Wendelbo. Han er prosjektansvarlig for årets omdømmemåling.

Omdømmeprosjektet er en direkte videreføring av kommunens flerårige satsing på ungdom, der man med stort hell har spurt ungdom til råds. Et av rådene var å fokusere på hvordan kommunen framstår.

- Vi vet egentlig lite om hvordan folk oppfatter Nærøy. Denne undersøkelsen vil derfor være verdifull for å måle status for omdømmet vårt i dag. Med fakta på bordet, blir det lettere å gjøre de riktige grepene, mener Turid Halting, enhetsleder for kultur og fritid.

Alle kan svare


Omdømmemålingen gjennomføres på internett. Denne gangen er det ikke bare
nærøyværinger som spørres. Omdømmeprosjektet inviterer folk fra hele landet til å svare, og er like opptatt av hvordan Nærøy oppfattes innad i kommunen som utenfor kommunegrensene.

- Som politiker er jeg opptatt av framtida. Det er viktig for oss å vite hvordan Nærøy oppfattes utenfor kommunegrensene. Men hvordan nærøyværingen ser på heimkommunen sin, er kanskje minst like viktig. Vi har 5 000 potensielle Nærøy-ambassadører i egen kommune, sier Flasnes.

Tar i bruk sosiale medier


Omdømmeprosjektet ledes av Torkil Marsdal Hanssen i ProsessKompetanse AS. Han har hentet inn erfaringsgrunnlag fra andre omdømmeprosjekter i landet, blant annet fra suksesshistorien Himmelblå på Helgeland.

- Vi tar også med oss de positive erfaringene fra ungdomskartlegginga i 2007. Vi har gode erfaringer med å gjennomføre spørreundersøkelser på Internett. Nytt i år, er at vi også vil ta i bruk sosiale medier som Facebook for å distribuere omdømmemålinga, sier Marsdal Hanssen.

Du kan si din mening om Nærøy ved å klikke deg inn på www.omdomme.pkom.no.Eldre kommentarer

Red

2009.06.16
Test

Video fra Kurant Urbant!

Brækkabakkan opp 2014

Feet-Punk med musikkvideo

Cazadores vant Ribbecupen 2013

Opplev Salsbruket fra lufta

Videoblikk fra årets daga

Brækkabakkan opp 2013

Dagarapport 2013: Oppsummering